Michael Mørk ”Dream Catcher”
17. februar – 1. april 2018

Fernisering fredag d. 16. februar 2018 kl. 17-19. Udstillingen åbnes af museumsinspektør Sille Brethvad.

Billedkunstner Michael Mørk arbejder med maleri i et udvidet felt. Mørks maleri er af minimal karakter, og tager afsæt i fladen, men lader det komme til udtryk i et fysisk såvel som et konceptuelt rum.

Hans soloudstilling Dream Catcher i Møstings Hus består af en række større og mindre malerier og skulp-turer, der har kosmetikkens farvenuancer som omdrejningspunkt. Farven undersøges i Mørks praksis ikke så meget med en farveteoretisk tilgang, men mere i et følelsesmæssigt perspektiv, som en social markør og et tværkulturelt fænomen.

Mennesket har altid malet sig og brugt huden som lærred. Gennem tiderne har kropsbemaling haft man-ge forskellige udtryk og betydninger. På nutidigt dansk findes udtrykket ”hun er i fuld krigsmaling” om en kvinde, der er festklædt og sminket, men makeup benyttes også til hverdag eller som et identitetsska-bende element eller et politisk statement.

Makeup er altså skabt for at blive brugt på kroppen, og de forskellige farver har derfor et indirekte for-hold til mangfoldigheden blandt menneskelige kroppe. Mørk har i ét værk skabt et netværk af kvadrati-ske felter, der illustrerer et udsnit af makeup-palettens mange nuancer. Ti af disse nuancer bliver frem-hævet i en serie af mindre malerier, der dækker hvert sit lærred med tekster påmalet. Her arbejder Mørk med forholdet mellem farverne og deres navne. Farvenuancerne får en markant og nærmest poetisk betydning med navne som Midnight Cowgirl, Naked Lunch eller Dream Catcher – med navnenes visuelle formuleringer får det flade konceptuelle maleri en helt ny karakter, der kan åbne op for en lang associati-onsrække. Og man kan undre sig over, hvilken betydning der ligger i netop i disse kombinationer?

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond og Flügger.

OM KUNSTNEREN
Michael Mørk (f. 1959) bor og arbejder i København. Af tidligere udstillinger og installationer kan nævnes ”Sculpture by the sea” i samarbejde med Allan Gabi, Aarhus (2015), ”Blokland”, Den Frie Udstillingsbyg-ning (2013), ”Eksempel fabrik”, Fabrikken for Kunst og Design i samarbejde med Allan Gabi (2013), ”Mo-re”, Randers Kunstmuseum (2008), “Neighbourhood and Grass”, Kunsthallen Brænderigården (2007), ”Neighbourhood”, Overgaden (2006). Michael Mørk er en del af kunstnersammenslutningen Grønningen.

KONTAKT
For yderligere oplysninger og pressefotos kontakt venligst museumsinspektør Sille Brethvad på telefon: 3073 8030 eller mail:

PRESSEMEDDELELSE

Milena Bonifacini og Bodil Nielsen ”I HUS”

6. januar – 11. februar 2018

Møstings Hus

Andebakkesti 5, 2000 Frederiksberg

Tirs.-søn.: 11 - 16 (man. lukket)

Fri entré

Fernisering fredag d. 5. januar 2018 kl. 17-19. Udstillingen åbnes af Borgmester Jørgen Glenthøj.

Det er et tilsyneladende hjemligt miljø, der møder én, når man træder ind Milena Bonifacinis og Bodil Nielsens aktuelle udstilling I HUS. Ved at anvende møbler og tekstiler samt andre genkendelige dagligdagsgenstande har Bonifacini og Nielsen skabt en installation i Møstings Hus’ lavloftede rum, der vækker genkendelighed. Men samtidig tilføjer de mere eller mindre definerbare værkformer af skulpturelle objekter og tekstiler en følelse af kunstneriske halvfabrikata.

I værkernes særlige stoflighed og detaljer kan besøgende studere og aflæse genkendelige elementer, der dog i kraft af værkernes udformning og materialitet får en nærmest abstrakt karakter. Der opstår i denne paradoksale relation en betydningsmæssig flydende zone, og som besøgende kan man fyldes med en undren over kollisionen mellem hverdagsgenstandene, de kuriøse kunstobjekter, farverne og ikke mindst skalaforholdene. Udstillingen peger med sin titel og sine referencer på den hjemlige sfæres teatralske og æstetiske potentialer, og giver den besøgende et nyt blik på genkendelighedens iscenesættelse.

Begge kunstnere har i en årrække arbejdet med at lade maleriet træde ud af egne rammer for i stedet at udstrække sig i rummet. I Bonifacinis tilfælde ved at lade organiske former materialisere sig uden for maleriets rum i form af papmachéfigurer og malede objekter. Nielsen har inden for de seneste år arbejdet med at lade former og farver udfolde sig i rummet som blomsterbede eller bemalede gulvtæpper.

Bonifacini og Nielsen præsenterer sammen et elastisk værkbegreb, hvor det ophøjede, det kropslige og det stoflige støder sammen og skaber en legende og eventyrlig scene, hvor det hjemmevante forrykkes og antager uventede former.

OM KUNSTNERNE

Milena Bonifacini (f. 1963, Peru) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 1982-89 og cand.phil fra Skolen for Teori og Formidling 1991. Af tidligere udstillinger kan nævnes soloudstillingen ”Fatto a Mano”, Banja Rathnov Galleri og Kunsthandel 2016 (præmieret af Statens Kunstfond), ”Milena Bonifacini” på Johannes Larsen Museet 2010, ”Formløshedens form” på Randers Kunstmuseum 2008 og ”stjerne sok blis” på Overgaden – Institut for Samtidskunst 2003 (præmieret af Statens Kunstfond). Bonifacini bor og arbejde i Nyborg.

Bodil Nielsen (f. 1957, DK) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 1986-93 og Jan van Eyck Akademie, Maastricht, Holland. 1991. Af tidligere udstillinger kan nævnes ”Virkeligheden (indeni)” på Vestjyllands Kunstpavillon 2015, ”Minimal Baroque” på Rønnesbækholm 2014 (gruppeudstilling) og ”Til vægs” på Charlottenborg 2009 (gruppeudstilling). Bodil Nielsen modtog i 2013 Eckersberg Medaillen for sine mangeårige eksperimenterende undersøgelser af farvens form, udstrækning og lys i en malerisk kontekst. Nielsen bor og arbejder i København.

KONTAKT

For yderligere oplysninger og pressefotos kontakt venligst museumsinspektør Sille Brethvad på telefon: 3073 8030 eller mail:

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag-søndag 11-16
Fri entré

UDSTILLINGER GENVEJE ÅBNINGSTIDER FLERE OPLEVELSER KONTAKT FØLG OS
Kommende                 
Presse                        
Foto og Film
Nyhedsbrev
Tirsdag-søndag 11-16
                         
Frederiksbergmuseerne
Museumsruten
Læs om fællesbillet
Andebakkesti 5, 2000 Frb +45 69 13 80 90

facebook icon Instagram Logo QualiT Reviews