Frederiksbergs tre museer er gået sammen med byens to udstillingssteder og har skabt det helt nye Frederiksbergmuseerne.

Storm P. Museet, Revymuseet og Bakkehusmuseet er gået sammen med Cisternerne og Møstings Hus og vil i fællesskab arbejde på at udvikle museerne og kulturlivet på Frederiksberg i et samlet museum.

Med kun 10 minutters afstand mellem os alle og med det fælles naboskab med Frederiksberg Have og Søndermarken er det oplagt at arbejde tættere sammen. Vi har gennem de sidste par år arbejdet på at etablere det fælles museum, og vi glæder os alle til at komme i gang med den nye organisations mange muligheder på tværs.

Første skridt har været at finde en fælles vision for det nye museum. Her er udgangspunktet, at vi fortsat er fem forskellige huse med fem ansvarsområder og ganske særlige identiteter. Det skal dyrkes, og husene bevares med selvstændige navne og samlinger. Målet er at styrke fællesskabet, så vi med faglighed og kant kan udvikle museerne samt udfolde og formidle de store historier i de intime rammer, som karakteriserer hvert museum.

Gæsterne er i centrum for det nye museum. Derfor er det vores ambition at være lyttende og lydhøre; at fungere som steder, hvor gæsternes nysgerrighed mødes med vor viden. Vi ønsker at inddrage omverden i vores arbejde på alle niveauer - og selv blive inddraget!

Mission
Med Frederiksbergmuseerne ønsker vi at skabe et lokalt forankret kunst- og kulturhistorisk museum, med et nationalt og ikke mindst globalt udsyn. Det samlede museum skal bevare, udvikle og formidle kunsten og kulturarven. Det er vores ambition, at museets fagligheder og store viden sættes i spil som videnscenter og læringsmiljø, og vi på forskellig vis bidrager i samfundsdebatten, giver inspiration til livslang læring hos den enkelte og kan bidrage til borgernes kulturelle identitet.

Vi ønsker med fusionen at blive rigtig gode til at være i dialog med borgere, virksomheder, videns- og kulturinstitutioner og med museets mangefacetterede aktiviteter kunne indgå i en bred vifte af givende relationer. Det omfatter naturligvis et aktivt samarbejde med andre kulturinstitutioner på Frederiksberg, men også at udnytte potentialet i kultursamarbejder på tværs af Hovedstadsregionen. I forlængelse heraf ønsker museet naturligvis at spille en afgørende rolle i at udvikle Frederiksberg som destination for Frederiksbergborgerne og byens gæster.

Selvejende institution
Det nye museum er etableret som en selvejende institution med en ny fælles bestyrelse. Museet består af en statsanerkendt del, som udgøres af Storm P. Museet, Revymuseet og Bakkehusmuseet, og en åben del som består af de to udstillingssteder, Møstings Hus og Cisternerne. Museet får tilskud fra både staten og Frederiksberg Kommune.

Direktør

Astrid

Astrid la Cour er direktør for Frederiksbergmuseerne.

Astrid la Cour har siden museumsfusionen i 2013 været kunstnerisk leder af Cisternerne og Møstings Hus, og har blandt meget andet stået i spidsen for flere markante kritiker- og publikumssucceser i Cisternerne. Tidligere har hun arbejdet som kulturkonsulent i Frederiksberg Kommune og som kunstanmelder på Berlingske.

Bestyrelsen

Frederiksbergmuseerne:

Christian Have,
 Formand

Lise Hækkerup, Næstformand
Claus Wagenblast-Franck
Morten Jung

Thomas Rise
Peter Nørgaard-Larsen

Grethe Rostbøll
Julie Sommerlund
Ulrikka Gernes

UDSTILLINGER GENVEJE ÅBNINGSTIDER FLERE OPLEVELSER KONTAKT FØLG OS
Kommende                 
Presse                        
Foto og Film
Nyhedsbrev
Tirsdag-søndag 11-16
                         
Frederiksbergmuseerne
Museumsruten
Læs om fællesbillet
Andebakkesti 5, 2000 Frb +45 69 13 80 90

facebook icon Instagram Logo QualiT Reviews